Έγκριση συστήματος

2

Ο συνεργάτης μας BYD ήρθε στο εργοστάσιό μας για πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας TS16949 (IATF).


Ώρα μετά: 20 Οκτωβρίου-2020